เดอะแฟนทอมอะโกนี

(เปลี่ยนทางจาก The Phantom Agony (song))

เดอะแฟนทอมอะโกนี (อังกฤษ: The Phantom Agony) คืออัลบั้มแรกของวง Epica ในปี 2003

รายชื่อเพลงแก้ไข

  1. "Adyta (The Neverending Embrace)" – 1:26
  2. "Sensorium" – 4:48
  3. "Cry for the Moon (The Embrace That Smothers, Part IV)" – 6:44
  4. "Feint" – 4:19
  5. "Illusive Consensus" – 5:00
  6. "Façade of Reality (The Embrace That Smothers, Part V)" – 8:12
  7. "Run for a Fall" – 6:32
  8. "Seif al Din (The Embrace That Smothers, Part VI)" – 5:47
  9. "The Phantom Agony" – 9:01
  10. "The Phantom Agony (single version, bonus track on some editions)" – 4:34