หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล

(เปลี่ยนทางจาก Superior pancreaticoduodenal artery)

หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล (superior pancreaticoduodenal artery) ทอดตัวลงมาระหว่างขอบที่ติดกันของลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) และ ตับอ่อน หลอดเลือดนี้เป็นแขนงของหลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล (gastroduodenal artery) ซึ่งมาจากหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค (celiac trunk)

หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล
(Superior pancreaticoduodenal artery)
Gray533.png
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคและแขนงของมัน ในภาพกระเพาะอาหารถูกยกขึ้นและเยื่อบุช่องท้อง (peritoneum) ถูกตัดออก หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัลอยู่ตรงกลางซ้ายของภาพ)
Illu lymph chain08.jpg
หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัล คือ หมายเลข 11
รายละเอียด
จากหลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล (gastroduodenal artery)
หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำแพนครีเอติโคดูโอดีนัล (pancreaticoduodenal veins)
เลี้ยงลำไส้เล็กส่วนต้น, ตับอ่อน
ตัวระบุ
ภาษาละตินarteria pancreaticoduodenalis superior
FMA70437
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

หลอดเลือดแดงนี้ให้แขนงเลี้ยงลำไส้เล็กส่วนต้นและตับอ่อน และมีแขนงเชื่อมต่อกับหลอดเลือดแดงอินฟีเรียแพนครีเอติโคดูโอดีนัล (inferior pancreaticoduodenal branch) ซึ่งเป็นแขนงมาจากหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์มีเซนเทอริค (superior mesenteric artery) และยังมีแขนงเชื่อมกับแขนงเลี้ยงตับอ่อน (pancreatic branches) ของหลอดเลือดแดงม้าม (splenic artery)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข