พฤฒสภากัมพูชา

(เปลี่ยนทางจาก Senate (Cambodia))

พฤฒสภา (เขมร: ព្រឹទ្ធសភា พฺรึทฺธสภา; อังกฤษ: Senate) ชื่อเต็มว่า พฤฒสภาในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺรึทฺธสภาไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นสภาสูงในสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา คู่กับรัฐสภาซึ่งเป็นสภาล่าง

พฤฒสภา

ព្រឹទ្ធសភា
พฤฒสภา ชุดที่ 5
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
รองประธานพฤฒสภา คนที่ 1
Prak Sokhonn (CPP)
ตั้งแต่ 3 เมษายน ค.ศ. 2024
รองประธานพฤฒสภา คนที่ 2
Ouch Borith (CPP)
ตั้งแต่ 3 เมษายน ค.ศ. 2024
โครงสร้าง
สมาชิก62
กลุ่มการเมือง
  พรรคประชาชนกัมพูชา (58)
  พรรคฟุนซินเปก (2)
  อิสระ (2)
ระยะวาระ
6 ปี
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
การเลือกตั้งครั้งหน้า
2024
ที่ประชุม
เว็บไซต์
senate.gov.kh

พฤฒสภามีสมาชิก 62 คน 58 คน กรมปรึกษาฆุมสังกัด (commune council) เลือกมาทุก 6 ปี ทีเหลือ 4 คน 2 คนพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง อีก 2 คนรัฐสภาแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด

พฤฒสภามีผู้บริหาร คือ ประธาน 1 คน และรองประธาน 2 คน

พฤฒสภาประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1999 และเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2006 ปัจจุบันเป็นสมัยประชุมที่ 3 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2012