Scolopendra subspinipes เป็นสปีชีส์ของ ตะขาบ ขนาดใหญ่ พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออก จัดเป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์กว้างและพบได้ทั่วไปสำหรับตะขาบในสกุล Scolopendra สปีชีส์นี้พบในพื้นที่โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย บริเวณเขตร้อนและกึ่งเชตร้อนของทวีปเอเชียนับแต่รัสเซียไปจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ อเมริกากลาง หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน และบางส่วนของภาคใต้ของสหรัฐ แต่ไม่ชัดเจนว่าการกระจายนี้เป็นไปโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ [1][2]

Scolopendra subspinipes
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอตา
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์ขาปล้อง
ชั้น: Chilopoda
อันดับ: Scolopendromorpha
วงศ์: Scolopendridae
สกุล: Scolopendra
Leach, 1815 [1]
สปีชีส์: Scolopendra subspinipes
ชื่อทวินาม
Scolopendra subspinipes
Leach, 1815 [1]
ชื่อพ้อง

Rhombocephalus smaragdinus

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Australian Faunal Directory. "Species Scolopendra subspinipes Leach, 1815". Department of the Environment and Water Resources. {{cite web}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
  2. Kronmüller, C. 2012. "Review of the subspecies of Scolopendra subspinipes Leach,. 1815 with the new description of the South Chinese member of the genus" SPiciana 35:1