ภาคแคนเทอร์เบอรี

(เปลี่ยนทางจาก Province of Canterbury)

ภาคแคนเทอร์เบอรี (อังกฤษ: Province of Canterbury) เป็นหนึ่งในสองภาคคริสตจักรในคริสตจักรแห่งอังกฤษ (อีกแห่งหนึ่งคือ ภาคยอร์ค) ภาคแคนเทอร์เบอรีประกอบด้วย 30 เขตมิสซัง เนื้อที่ของเขตตั้งอยู่สองในสามของทางตอนใต้ของเกาะอังกฤษรวมทั้งหมู่เกาะแชนนาล คริสตจักรบางคริสตจักรในเวลส์และบนแผ่นดินใหญ่ยุโรป ก่อนที่คริสตจักรแห่งเวลส์จะถูกยุบเลิกในปี ค.ศ. 1920 เวลส์ก็อยู่ภายใต้การปกครองของภาคแคนเทอร์เบอรี และระหว่างปี ค.ศ. 787 และ ค.ศ. 803 ภาคแคนเทอร์เบอรีแบ่งออกไปเป็นภาคคริสตจักรที่สามคือภาคลิทชฟิลด์

สังฆเขตแคนเตอร์บรี (สีเหลือง) และ สังฆเขตยอร์ค (สีชมพู)

ประมุขของภาคแคนเทอร์เบอรีคืออาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี และมีมหาวิหารแคนเตอร์บรีเป็นอาสนวิหารประจำคริสตจักร