วงศ์เตยทะเล

(เปลี่ยนทางจาก Pandanaceae)

วงศ์เตยทะเล หรือ Pandanaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่พบในเขตร้อนของโลกเก่า พืชในวงศ์นี้เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้เลื้อย พบตามระดับน้ำทะเลตามชายหาด ไปจนถึงภูเขาระดับป่าเมฆ ผลมีเมล็ดเดียว วงศ์นี้น่าจะอุบัติขึ้นในช่วงปลายยุคครีเทเชียส[2]

วงศ์เตยทะเล
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Late Cretaceous–Recent
Pandanus tectorius
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: อันดับเตยทะเล
วงศ์: วงศ์เตยทะเล
R.Br.[1]
สกุล

ระบบ APG II ใน พ.ศ. 2546 จัดให้วงศ์นี้อยู่ในอันดับ Pandanales ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีชนิดพันธุ์ที่รู้จัก 982 ชนิด[3] ซึ่งวงศ์นี้ประกอบด้วย 5 สกุล[4] ได้แก่

โดยสกุล Pandanus เป็นสกุลที่สำคัญที่สุดในวงศ์

อ้างอิง

แก้
  1. Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x.
  2. Gallaher, Timothy; Callmander, Martin W.; Buerki, Sven; Keeley, Sterling C. (กุมภาพันธ์ 2015). "A long distance dispersal hypothesis for the Pandanaceae and the origins of the Pandanus tectorius complex". Molecular Phylogenetics and Evolution (ภาษาอังกฤษ). 83: 20–32. doi:10.1016/j.ympev.2014.11.002.
  3. Christenhusz, M. J. M.; Byng, J. W. (2016). "The number of known plants species in the world and its annual increase". Phytotaxa. 261 (3): 201–217. doi:10.11646/phytotaxa.261.3.1.
  4. Schoch CL; และคณะ. "NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools". National Center for Biotechnology Information. PMC 7408187. PMID 32761142. สืบค้นเมื่อ 29 ตุลาคม 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้