การบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย

(เปลี่ยนทางจาก Lossless)

การบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย (อังกฤษ: Lossless data compression) เป็นรูปแบบของการบีบอัดข้อมูลดิจิทัล ซึ่งไม่มีการสูญเสียข้อมูลใดๆ เมื่อขยายข้อมูลกลับมา จะได้ข้อมูลเหมือนต้นฉบับทุกครั้ง มีความหมายตรงกันข้ามกับ การบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสียบางส่วน (Lossy data compression)

ชนิดของไฟล์ที่ใช้การบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล

แก้
การบีบอัดเสียง
 • Audio Interchange File Format [[AIFF]]
 • Apple Lossless - ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
 • Direct Stream Transfer - DST
 • Free Lossless Audio Codec - FLAC
 • Meridian Lossless Packing - MLP
 • Monkey's Audio - Monkey's Audio APE
 • RealPlayer - RealAudio Lossless
 • Shorten - SHN
 • TTA - True Audio Lossless
 • WavPack - WavPack lossless
 • WMA Lossless - Windows Media Lossless
การบีบอัดภาพดิจิทัล
 • ABO - Adaptive Binary Optimization
 • GIF - (lossless, but contains a very limited number color range)
 • PNG - Portable Network Graphics
 • JPEG-LS - (lossless/near-lossless compression standard)
 • JPEG 2000 - (includes lossless compression method, as proven by Sunil Kumar, Prof San Diego State University)
 • JBIG2 - (lossless or lossy compression of B&W images)
 • TIFF
 • WMPhoto - (includes lossless compression method)
 • Qbit Lossless Codec - Focuses on intra-frame (single-image) lossless compression
การบีบอัดวิดีโอ
 • Huffyuv
 • SheerVideo
 • CorePNG
 • MSU Lossless Video Codec
 • LCL Video Codec
 • Qbit Lossless Codec
 • Animation codec
 • Lagarith
 • H.264/MPEG-4 AVC