โพรงสมองข้าง

(เปลี่ยนทางจาก Lateral ventricles)

โพรงสมองข้าง (Lateral ventricles) เป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมองของสมอง นับเป็นส่วนหนึ่งของเทเลนเซฟาลอน โพรงสมองนี้นับเป็นโพรงสมองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อมต่อกับโพรงสมองที่สามผ่านทางอินเตอร์เวนทริคูลาร์ ฟอรามินา (interventricular foramina of Monro)

โพรงสมองข้าง
(Lateral ventricles)
Gray734.png
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของโพรงสมองและพื้นผิวของสมอง
Gray736.png
ภาพวาดแสดงโพรงสมอง มองจากด้านข้าง
ละติน ventriculus lateralis
Gray's subject #189 829
NeuroNames hier-191
MeSH Lateral+Ventricles

ส่วนต่างๆ ของโพรงสมองข้างแก้ไข

โพรงสมองข้างแบ่งออกเป็นส่วนที่ยื่น 3 ส่วน

  • ส่วนยื่นด้านหน้า หรือ ด้านสมองกลีบหน้า (anterior หรือ frontal horn) เป็นส่วนยื่นเข้าไปในสมองกลีบหน้า (frontal lobe)
  • ส่วนยื่นด้านหลัง หรือ ด้านสมองกลีบท้ายทอย (posterior หรือ occipital horn) ภายในสมองกลีบท้ายทอย (occipital lobe)
  • ส่วนยื่นด้านล่าง หรือ ด้านสมองกลีบขมับ (inferior หรือ temporal horn) ภายในสมองกลีบขมับ (temporal lobe)

ส่วน body ของโพรงสมองข้างเป็นส่วนตรงกลาง อยู่ด้านหลังส่วนยื่นด้านหน้า ส่วน trigone ของโพรงสมองข้างเป็นบริเวณรูปสามเหลี่ยมที่มีส่วน temporal horn อยู่ด้านล่าง ส่วน occipital horn อยู่ด้านหลัง และ body ของโพรงสมองข้างอยู่ด้านหน้า

ภาพอื่นๆแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข