ฌ็อง-ฟร็องซัว ช็องปอลียง

(เปลี่ยนทางจาก Jean-François Champollion)

ฌ็อง-ฟร็องซัว ช็องปอลียง (ฝรั่งเศส: Jean-François Champollion) หรือ ช็องปอลียง เลอ เฌิน (Champollion le Jeune; 23 ธันวาคม ค.ศ. 1790 – 4 มีนาคม ค.ศ. 1832) มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอียิปต์โบราณมาตั้งแต่อายุน้อย เรียนภาษาตะวันออกอย่างภาษาฮีบรู อาหรับ และคอปติก และเป็นคนแรกที่เขียนและอ่านออกเสียงอักษรไฮโรกลิฟฟิกได้ใน ค.ศ. 1822 โดยอาศัยศิลาโรเซตตา

ฌ็อง-ฟร็องซัว ช็องปอลียง
ฌ็อง-ฟร็องซัว ช็องปอลียง ภาพวาดโดยเลอง กอญีแย
เกิด23 ธันวาคม ค.ศ. 1790
ฟีฌัก ประเทศฝรั่งเศส
เสียชีวิต4 มีนาคม ค.ศ. 1832(1832-03-04) (41 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ศิษย์เก่าวิทยาลัยฝรั่งเศส
สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ
มีชื่อเสียงจากการถอดความไฮเออโรกลีฟอียิปต์
คู่สมรสรอซีน บล็อง
บุตร1 คน
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาไฮเออโรกลีฟอียิปต์

เขาได้อุทิศชีวิตในการศึกษาหาความรู้เรื่องอียิปต์โบราณ โดยประพันธ์หนังสือหลายเล่มอย่าง Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens (1824), Grammaire égyptienne (1836), Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique (1841) และ Monuments de l'Egypte et de la Nubie (1845) ซึ่งเป็นบันทึกพร้อมวาดภาพประกอบ เนื่องจากได้เดินทางไปอียิปต์ในระหว่าง ค.ศ. 1828–1830 งานชุดหลังนี้ได้รับการตีพิมพ์โดยน้องชายของเขาใน ค.ศ. 1835 และ 1845

นอกจากนี้เขายังได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าแผนกไอยคุปต์วิทยาในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ใน ค.ศ. 1826 และเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยฝรั่งเศส (Collège de France) ใน ค.ศ. 1831 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1832

อ้างอิง

แก้
  • นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับปีที่ 29 ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 หน้า 165

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้