คอปติก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คอปติก (อังกฤษ: Coptic) อาจหมายถึง: