ID

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ID, I.D. หรือ id อาจหมายถึง

อักษรย่อแก้ไข

รหัสแก้ไข

วิทยาการคอมพิวเตอร์แก้ไข

สถานที่แก้ไข

  • นาร์มัน (Narman) เมืองในประเทศตุรกี เดิมชื่อ นาเมร์วัน (Namervan) และ อิด (İd)

คณิตศาสตร์แก้ไข

วัฒนธรรมสมัยนิยมแก้ไข

  • แอปพลิเคชันอย่าง LINE whoscall สามารถค้นหา caller ID ของผู้ใช้งานแอพเดียวกันได้ เพื่อระบุตัวตนและเบอร์โทร
อักษร I ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ
AI BI CI DI EI FI GI HI II JI KI LI MI NI OI PI QI RI SI TI UI VI WI XI YI ZI