โพแทสเซียมไอโอไดด์

(เปลี่ยนทางจาก KI)

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium iodide หรือ KI) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ ใช้ทดแทนโซเดียมไอโอไดด์เพราะดูดความชื้นน้อยกว่า ทำให้สามารถจัดการได้โดยสะดวก มีการผลิตเชิงการค้านับหมื่นตันในแต่ละปี สารนี้หากเก็บไว้นานแล้วจะเป็นสีเหลืองเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโอไดด์กลายเป็นไอโอดีน

โพแทสเซียมไอโอไดด์
ชื่อ
IUPAC name
Potassium iodide
เลขทะเบียน
ECHA InfoCard 100.028.782 แก้ไขสิ่งนี้ที่วิกิสนเทศ
RTECS number
  • TT2975000
คุณสมบัติ
KI
มวลโมเลกุล 166.003 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ white crystalline solid
ความหนาแน่น 3.13 g/cm3, solid
จุดหลอมเหลว 681 °C (954 K)
จุดเดือด 1330 °C (1603 K)
128 g/100 ml (6 °C)
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
แอนไอออนอื่น ๆ
Potassium fluoride
Potassium chloride
Potassium bromide
แคทไอออนอื่น ๆ
Lithium iodide
Sodium iodide
Rubidium iodide
Caesium iodide
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa