ฮอตแดนซ์คลับเพลย์

(เปลี่ยนทางจาก Hot Dance Club Songs)

ชาร์ตฮอตแดนซ์คลับซองส์ของบิลบอร์ด (อังกฤษ: Billboard's Hot Dance Club Songs chart) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ คลับเพลย์ซิงเกิลส์ (อังกฤษ: Club Play Singles) หรือเป็นที่รู้จักก่อนหน้าในชื่อ ฮอตแดนซ์คลับเพลย์ (อังกฤษ: Hot Dance Club Play) และ ฮอตแดนซ์/ดิสโก้ (อังกฤษ: Hot Dance/Disco) เป็นชาร์ตอันดับซิงเกิลเพลงแดนซ์ ในสหรัฐอเมริกาที่วัดความนิยม ออกเป็นรายสัปดาห์โดยนิตยสารบิลบอร์ด โดยในการจัดอันดับวัดจากยอดการเปิดออกอากาศและยอดขาย

อ้างอิง แก้