เซฟโฟแทกซิม

(เปลี่ยนทางจาก Cefotaxime)

เซฟโฟแทกซิม (อังกฤษ: Cefotaxime)

เซฟโฟแทกซิม
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.058.436
สารานุกรมเภสัชกรรม