1080i เป็นชื่อย่อที่แสดงความสัมพันธ์ของความละเอียดในการแสดงผลในหนึ่งเฟรมภาพกับลักษณะการสแกนภาพ เลข 1080 หมายถึงจำนวนเส้นตามความละเอียดในแนวตั้ง ส่วนตัวอักษร i หมายถึงวิธีการแสดงเส้นแบบอินเตอร์เลซ (อังกฤษ: Interlace) ที่หมายถึงการสแกนภาพเส้นคี่ก่อน นั่นคือ เส้นที่ 1, 3, 5, 6,...1079 แล้วจึงสแกน 2, 4, 6,...1080. 1080i ถือเป็นความละเอียดที่เรียกว่า FHD(Full HD) ของโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) และวิดีโอความละเอียดสูง โดยมีอัตราส่วนแบบจอกว้างที่ 16:9 (ยาว 16 กว้าง 9) ซึ่งมีขนาดจริงที่ 1920 x 1080 หรือ 2.1 ล้านพิกเซล ส่งสัญญาณภาพผ่านสาย Component Video และสาย HDMI

1080i เป็นความละเอียดตามมาตรฐาน ITU en:Rec. 709 หรือ BT.709

สำหรับการแสดงผลขนาด 1080 แบบที่ไม่เป็นอินเตอร์เลซ (non-interlaced) หรือ แบบโปรเกรสซีฟ (progressive) นั้นเรียกว่า 1080p การสแกนแบบนี้ จะสแกนตั้งแต่เส้นที่ 1, 2, 3, ...1080 ตามลำดับ ทำให้มีความชัดมากกว่า 1080i

อ้างอิง แก้