1080p เป็นชื่อของความละเอียดในการแสดงผล เลข 1080 หมายถึงจำนวนเส้นตามความละเอียดในแนวตั้ง ส่วนตัวอักษร p หมายถึงวิธีการแสดงเส้นแบบ โปรเกรสซีฟ หรือ non-อินเตอร์เลซ 1080p ถือเป็นความละเอียดหนึ่งของโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) โดยมีอัตราส่วนแบบจอกว้างที่ 16:9 ซึ่งมีขนาดจริงที่ 1920×1080 หรือ 2 ล้านพิกเซล ซึ่งจะส่งสัญญาณภาพผ่านสาย Component Video และสาย HDMI

สำหรับการแสดงผลขนาด 1080 แบบที่เป็น อินเตอร์เลซ หรือ non-progressive นั้นเรียกว่า 1080i

อ้างอิง แก้