ไฮน์ริช ลึพเคอ

คาร์ล ไฮน์ริช ลึพเคอ (เยอรมัน: Karl Heinrich Lübke; 14 ตุลาคม พ.ศ. 2437 – 6 เมษายน พ.ศ. 2515) เป็นประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนีตะวันตก) ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จนถึง พ.ศ. 2512 ก่อนหน้าที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร ลึพเคอลาออกเมื่อสามเดือนก่อนหมดวาระสมัยที่สองของเขา

ไฮน์ริช ลึพเคอ
ประธานาธิบดีเยอรมนีตะวันตก
ดำรงตำแหน่ง
13 กันยายน พ.ศ. 2502 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2512
หัวหน้ารัฐบาล ค็อนราท อาเดอเนาเออร์
ลูทวิช แอร์ฮาร์ท
ควร์ท เกออร์ค คีซิงเงอร์
ก่อนหน้า เทโอดอร์ ฮ็อยส์
ถัดไป กุสทัฟ ไฮเนอมัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม ค.ศ. 1894(1894-10-14)
Enkhausen, จักรวรรดิเยอรมัน
เสียชีวิต 6 เมษายน ค.ศ. 1972(1972-04-06) (77 ปี)
บอนน์, เยอรมนีตะวันตก
พรรค สหภาพคริสเตียนประชาธิปไตย
คู่สมรส วิลเฮ็ลมีเนอ ลึพเคอ
ศาสนา โรมันคาทอลิก
ลายมือชื่อ Signatur Heinrich Lübke.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๑๑๓ง, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๒๗๒๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม 81, ตอน 85 ง, 8 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 2304