ไอร์แลนด์ (แก้ความกำกวม)

ไอร์แลนด์ อาจหมายถึง

ภูมิศาสตร์กายภาพแก้ไข

หน่วยการเมืองในเกาะไอร์แลนด์ในปัจจุบันแก้ไข

อดีตกลุ่มหรือหน่วยการเมืองในเกาะไอร์แลนด์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข