ไอคอน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไอคอน (ภาษาอังกฤษ: icon) อาจหมายถึง