เปิดเมนูหลัก

ไมโอซิน (อังกฤษ: myosin) คือโปรตีนที่พบในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลาย มีขนาดใหญ่, หนา และสีเข้มกว่าแอกติน[1] ไมโอซินจัดเป็นโปรตีนขับเคลื่อน (motor protein) ชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวภายในเซลล์และเนื้อเยื่อ [2] โดยอาศัยพลังงาน ATP ในการเคลื่อนที่ไปตามสายเอฟแอกติน (F-actin) ที่พันกันเป็นเกลียวอยู่กับโทรโปไมโอซิน (tropomyosin) และโทรโปรนิน (troponin)

ไมโอซิน

โครงสร้างแก้ไข

โครงสร้างของไมโอซินแต่ละโมเลกุลจะประกอบด้วยส่วนหัว (myosin heads) ส่วนคอ และส่วนหาง (myosin tails)

รูปภาพเพิ่มเติมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ภาพประกอบเพิ่มเติมจากภายนอกแก้ไข