แอกติน (อังกฤษ: actin) คือ โปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างกลม (globular protein, G-actin) พบได้ในกล้ามเนื้อ[1] ทำงานร่วมกับไมโอซินช่วยให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัว เป็นผลให้อวัยวะสามารถเคลื่อนตัวและช่วยให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้[2]

แอกติน
Adherens Junctions structural proteins.svg

การสร้าง thin filamentแก้ไข

 

เอฟแอกตินแก้ไข

เอฟแอกติน (F-actin) เกิดจากแอกตินทรงกลม (globular protein) หรือจีแอกติน (G-actin) หลายหน่วยมารวมกันเป็นสายยาว โดยเอฟแอกติน 2 เส้น ก็จะมาพันกันเป็นเกลียวดังรูป

 

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://dict.longdo.com/search/actin-
  2. http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/biomolecules(5)/chapter6_2.html