ไฟร์วอลล์ (อังกฤษ: firewall; ศัพท์บัญญัติ ด่านกันบุกรุก) คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย หน้าที่ของไฟร์วอลล์ คือ เป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกำหนดกฎระเบียบมาบังคับใช้ โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลระบบเครือข่าย และความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทำให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้

หลักการทำงานของไฟร์วอลล์แก้ไข

ไฟร์วอลล์ จะคอยตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่าย หรือ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งคอยป้องกันการโจมตี สแปม และผู้บุกรุก ต่างๆ ที่ไม่หวังดีต่อระบบ

ไฟร์วอลล์ จะเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตู ที่คอยตรวจสอบผู้เข้าออกต่างๆ ในสถานที่นั้นๆ

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแก้ไข

ไฟร์วอลล์ ในองค์กรต่างๆ นั้นได้มีการตั้งสิทธ์ ในการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล หลักๆ 2 ประเภท คือ

1. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน

2. การตรวจสอบข้อมูลจาก อินทราเน็ต ซึ่งนับเป็นเขตที่เชื่อถือได้ การตรวจสอบข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในอินทราเน็ตนั้น ก็จะเบาบาง และ ค่อนข้างหละหลวม

รายชื่อโปรแกรมไฟร์วอลล์ที่เป็นฟรีแวร์ ที่นิยมบนไมโครซอฟท์ วินโดวส์แก้ไข

 • Windows Firewall
 • ZoneAlarm
 • Tiny Personal Firewall
 • Sygate Personal Firewall (ปัจจุบันได้ถูกบริษัทSymantecนำไปพัฒนาต่อ)
 • Filseclab Personal Firewall
 • Comodo Firewall Pro
 • Pc Tools Firewall Plus
 • Agitum Outpost Firewall
 • Ashampoo Firewall
 • Lavasoft Personal Firewall
 • Sunbelt Personal Firewall
 • Webroot Desktop Firewall
 • Sunbelt Kerio Personal Firewall
 • Jetico Personal Firewall
 • SoftPerfect Personal Firewall
 • Dynamic Security Agent
 • Ghostwall Firewall
 • R-Firewall

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

เว็บไซต์ตรวจสอบไฟร์วอลล์ออนไลน์แก้ไข

เว็ปไซต์ด้านล่างนี้ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของไฟร์วอลล์ของคุณได้ แต่โปรดระวังความเสียหายแก่ระบบของท่านได้ เพื่อความปลอดภัยให้ใช้เครื่องมืออย่างเช่น Nmap

 • ShieldsUP (Gibson Research Corporation) ใช้ง่ายและทำงานได้เร็ว
 • Sygate Online Scan Archived 2006-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตรวจสอบความปลอดภัยในด้านอื่นด้วย (Stealth Scan, Trojan Scan)
 • Hackercheck Archived 2006-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ใช้ง่ายและทำงานได้เร็ว
 • Crucialtests พัฒนาจากnmap/nessus
 • Matousec เป็นเว็บไซต์สำหรับทดสอบประสิทธิภาพของไฟร์วอลล์ โดยจะมีผลการทดลองจัดไว้เป็นรายการ