พูดคุย:ไฟร์วอลล์

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

อยากให้มีการเปรียบเทียบระหว่างไฟร์วอลล์ที่เป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ด้วยครับ

ศัพท์บัญญัติแก้ไข

ศัพท์บัญญัติฯ กำหนดให้ใช้สองคำได้แก่ ด่านกันบุกรุก, ไฟร์วอลล์ (มี ล สองตัว) คำหลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์

6. พยัญชนะซ้อน (double letter) ... แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทั้ง 2 ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย

--奥虎 ボンド 09:38, 1 สิงหาคม 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ไฟร์วอลล์"