ไฟรแฮร์ (เยอรมัน: Freiherr) สำหรับุรุษ หรือ ไฟรเฟรา (เยอรมัน: Freifrau) สำหรับสตรี เป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางในดินแดนที่พูดภาษาเยอรมันของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และตลอดจนของรัฐชาติผู้สืบทอดอย่าง ออสเตรีย, ปรัสเซีย, บาวาเรีย, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก และอื่นๆ ตามธรรมเนียมแล้วเป็นบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่า อัศวิน (Ritter) และเอดเลอร์ (Edler) แต่อยู่ต่ำกว่า กราฟ (Graf) และดยุก (Herzog) บุตรีของไฟรแฮร์ที่ยังไม่สมรสมีบรรดาศักดิ์เป็น ไฟรอิน (เยอรมัน: Freiin)

มงกุฎประจำบรรดาศักดิ์ ไฟรแฮร์

บรรดาศักดิ์ไฟรแฮร์มักถูกเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าบารอน ทั้งที่รากศัพท์ของทั้งสองคำไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ตาม ไฟรแฮร์ชาวเยอรมันมักถูกวงสังคมอื่นเรียกว่าบารอนทั้งที่ไม่ใช่บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของตน[1] ยกตัวอย่าง ร้อยเอกมันเฟรท ไฟรแฮร์แห่งริชท์โฮเฟิน ได้รับสมญาจากทหารอังกฤษว่า "บารอนแดง"

อ้างอิง แก้

  1. "Freiherr – Britannica Online Encyclopedia", Britannica Online Encyclopedia, 2008, webpage: EB-Freiherr