บ่ารอน (อังกฤษ: Baron) หรือสตรีเรียก บารอเนส (อังกฤษ: Baroness) เป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางที่ใช้กันในยุโรป ซึ่งในระบบบรรดาศักดิ์ของสหราชอาณาจักร บารอนจัดอยู่ในลำดับล่างสุดต่ำกว่าไวเคานต์ ซึ่งเขตการปกครองในอำนาจของบารอนตามระบบเจ้าขุนมูลนาย ได้ถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบันแต่ยังคงสืบตระกูลได้อยู่ ในสมัยกลาง บารอนเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งการปกครองโดยตรงจากพระเจ้าแผ่นดินเพื่อปกครองดินแดน และจะต้องส่งบรรณาการเป็นกองกำลังทหารและอัศวิน เพื่อช่วยรบในนามของกษัตริย์

ในปัจจุบัน สหราชอาณาจักรได้มีการเพิ่มบรรดาศักดิ์ที่ไม่สืบตระกูล (Non-hereditary life peers) ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในยศบารอนเช่นกัน และนอกจากนี้บารอน ยังใช้เรียกบุตรชายคนแรกที่เกิดจากบิดาที่เป็นตำแหน่งเอิร์ลโดยอนุโลม ในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันจะเรียกตำแหน่งเทียบเท่าบารอนว่า ไฟรแฮร์ (Freiherr)

อ้างอิง

แก้