ไฟบ้าน (อังกฤษ: main electric) คือแหล่งไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งกระแสจะจ่ายจากโรงไฟฟ้า ผ่านโครงข่ายสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ก่อนจะเข้าสู่บ้านพักอาศัย โดยผู้ใช้สามารถต่อเข้าสู่เครื่องใช้ ด้วยการเสียบปลั๊กของเครื่องใช้เข้ากับเต้ารับในบ้าน

โคมไฟตั้งโต๊ะ ใช้ไฟฟ้าจากไฟบ้าน

ไฟบ้านในประเทศไทยจะจ่ายเป็นกระแสสลับที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ เป็นคลื่นโค้งsine wave โดยมีแรงดันประมาณ 220 ถึง 240VAC โวลต์RMS, และมีแรงดันโวลต์พีค 311Vp ถึง 339Vp เป็นแรงดันที่สุดยอดโค้งของคลื่น ส่วนในต่างประเทศจะใช้ความถี่และแรงดันที่แตกต่างกันออกไป เช่น สหรัฐอเมริกาใช้กระแสสลับ 60 เฮิรตซ์ แรงดัน 110 โวลต์ เป็นต้น สาเหตุที่บางประเทศใช้แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 150 โวลต์เนื่องจาก ลักษณะของโครงข่ายเดิมและโครงข่ายการจ่ายไฟให้ประเทศข้างเคียง รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สายซึ่งมีขนาดของตัวนำใหญ่กว่า จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การใช้ไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน 150 โวลต์ เป็นการสร้างความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว