ไบรดัลคอรัส (อังกฤษ: bridal chorus), ไบรดัลมาร์ช (bridal march) หรือ ทร็อยลิชเกอเฟือร์ท (เยอรมัน: Treulich geführt) เป็นเพลงมาร์ชที่นิยมใช้บรรเลงขณะเจ้าสาวเดินทางเข้าสู่พิธีในงานแต่งงานแบบตะวันตก นำมาจากท่อนร้องประสานเสียง จากองก์ที่ 3 ของอุปรากรเรื่อง โลเอินกรีน ผลงานประพันธ์ของริชชาร์ท วากเนอร์ ใน ค.ศ. 1850 เพลงนี้มักบรรเลงด้วยออร์แกน บางครั้งอาจประกอบคำร้องประสานเสียง และมีอีกชื่อหนึ่งว่า "Here Comes the Bride"

เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่นิยมควบคู่กับเว็ดดิงมาร์ช ผลงานประพันธ์ของเฟลิคส์ เม็นเดิลส์โซนใน ค.ศ. 1826 จากท่อนโอเวอร์เชอร์เรื่อง ฝัน ณ คืนกลางฤดูร้อน (A Midsummer Night's Dream) ของเชกสเปียร์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้