ไทระ โนะ ชิเงะโกะ

ไทระ โนะ ชิเงะโกะ (ญี่ปุ่น: 平滋子โรมาจิTaira no Shigeko, พ.ศ. 1685 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 1719) เป็นพระสนมในจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ จักรพรรดิองค์ที่ 77 และพระราชมารดาของ จักรพรรดิทะกะกุระ จักรพรรดิองค์ที่ 80

ไทระ โนะ ชิเงะโกะ
พระราชมารดาในจักรพรรดิองค์ที่ 80
พระพันปีหลวง20 เดือน 3 (พ.ศ. 1711)
เคนชุนมงอิง
ประกาศ12 เดือน 4 (พ.ศ. 1712)

พระราชสมภพโคจิ (พ.ศ. 1685)
สวรรคต8 เดือน 7 อังเง็ง ที่ 2
(14 สิงหาคม พ.ศ. 1719)
เฮอังเกียว
ตระกูลไทระ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ
ถวายตัวเดือน 4 (พ.ศ. 1704)
พระราชบุตรจักรพรรดิทะกะกุระ

พระสนมชิเงะโกะประสูติเมื่อ พ.ศ. 1685 เป็นน้องเมียของ ไทระ โนะ คิโยโมริ ขุนนางผู้กุมอำนาจในราชสำนักในขณะนั้นต่อมาได้เข้าถวายตัวเป็นพระสนมเมื่อราว พ.ศ. 1703 และมีพระประสูติกาล เจ้าชายโนะบุฮิโตะ ซึ่งต่อมาขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิทะกะกุระ เมื่อ พ.ศ. 1704 จากนั้นจึงได้ออกบวชเป็นชีมีฉายาทางธรรมว่า เคนชุนมงอิง (建春門院)

พระสนมชิเงะโกะสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยจักรพรรดิทะกะกุระเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 1719 ขณะพระชนมายุเพียง 34 พรรษา