ใจเด็ด พรไชยา (เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2487) อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตรองอัยการสูงสุด

ประวัติ

แก้

ใจเด็ด พรไชยา เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2487 อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับการแต่งตั้ง จากประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549[1]

การศึกษา

แก้

การทำงาน

แก้

จากนั้นรับราชการกรมอัยการ ในตำแหน่ง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา และรองอัยการสูงสุดใจเด็ดเคยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีเรือขุดเอลลิคอตต์ ของกรมเจ้าท่า และเป็นผู้สั่งฟ้องสมชาย คุณปลื้ม (กำนันเป๊าะ) คดีจ้างวานฆ่า ประยูร สิทธิโชติ (กำนันยูร)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป จะมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 นี้ ซึ่งเป็นผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๑๖, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้