โอบามะ (ญี่ปุ่น: 小浜市 โรมาจิObama-shi) เป็นเมืองในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูกูอิ เมืองโอบามะติดกับอ่าววากาซะ มีพื้นที่ 232.85 ตร.กม. ตามสัมมโนปี 2548 เมืองโอบามะ มีประชากร 32,185 คน[1]

ที่ตั้งเมืองโอบามะ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข