โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล หรือในชื่อเดิม โรงเรียนราฟาแอล เป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริเวณเป็นที่ตั้งของโบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ข้างบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับสร้างโบสถ์คาทอลิกปากน้ำ (โบสถ์อัครเทวดาราฟาแอล) ซึ่งสร้างเมื่อพ.ศ. 2430[1] เปิดสอนเฉพาะเด็กคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ให้การอบรม โรงเรียนเซนต์ราฟาแอลขออนุญาตจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2489 โดยมี ฯพณฯ มุขนายกเรอเน แปร์รอส เป็นเจ้าของและผู้จัดการ โดยเปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีวิวัฒนาการ การเปิดสอนในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

 • พ.ศ. 2489 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 1 - ประถมปีที่ 4
 • พ.ศ. 2506 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 5
 • พ.ศ. 2507 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 6
 • พ.ศ. 2508 เปิดการสอนชั้นประถมปีที่ 7
 • พ.ศ. 2509 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขอสร้างอาคารเรียนเพิ่ม)
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 2
 • พ.ศ. 2511 เปิดสอนชั้นระดับมัธยมปีที่ 3
 • พ.ศ. 2523 ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้กับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ SAINT RAPHAEL SCHOOL
อักษรย่อ ร.ฟ.
คติพจน์ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
ก่อตั้ง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
สี          เขียว และ ขาว
เพลง มาร์ชราฟาแอล
เว็บไซต์
โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ชั้น ชื่อว่า อาคารเรอเนแปร์รอส เป็นอาคารเรียนที่มีความทันสมัย ด้วยห้องประกอบการต่างๆมากมายเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาสตร์ เป็นต้น
 • ปัจจุบัน ได้ปรับปรุงตึกอาคารอนุบาลใหม่มี3ชั้น มีสระว่ายน้ำ มีห้องดนตรีคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น มีการเรียนการสอนว่ายน้ำของระดับชั้นอ.1-ป.3

ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญของฝ่ายการศึกษาของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ ใน ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • คำขวัญ เธอและฉันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้ เรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้า
 • ปรัชญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา
 • คติพจน์ รัก และ รับใช้
 • สีประจำโรงเรียน
  •      เขียว หมายถึง ความมีสันติ ความสงบ ความร่มเย็น
  •      ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
 • องค์อุปถัมภ์ประจำโรงเรียน อัครเทวดาราฟาแอล
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่บ้าน
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชราฟาแอล

รายชื่อครูใหญ่และอธิการโบสถ์แก้ไข

 • บาทหลวงบุญไทย สิงห์เสน่ห์ (2505-2522)
 • บาทหลวงวิจิตร ลิขิตธรรม (2522-2527)
 • บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ (2527-2532)
 • บาทหลวงอดุลย์ คูรัตน์ (2532-2537)
 • บาทหลวงวิศิษฎ์ หริพงศ์ (2535-2541)
 • บาทหลวงบัญชา ศรีประมงค์ (2540-2541)
 • บาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ (2541–2545)
 • บาทหลวงปรีชา รุจิพงษ์ (2545-2550)
 • บาทหลวงไพโรจน์ หอมจินดา (2550 - 2550)
 • บาทหลวงวิทยา ลัดลอย (2550-2556)
 • บาทหลวงชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร (2556-ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

 1. วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ) มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข