ถนนท้ายบ้าน (อักษรโรมัน: Thanon Thai Ban) เป็นถนนสายสั้น ๆ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตตำบลปากน้ำและตำบลท้ายบ้าน โดยมีแนวสายทางเริ่มต้นจากวงเวียนหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจุดบรรจบของถนนด่านเก่า ถนนประโคนชัย และถนนสายลวด ตัดลงมาทางทิศใต้ ผ่านสามแยกทางเข้าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ และสามแยกทางเข้าองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ สิ้นสุดถนนที่วงเวียนหาดอมรา บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวม 4.12 กิโลเมตร

ถนนท้ายบ้านเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจรไป-กลับ มีเกาะกลางถนนเฉพาะในเขตตำบลท้ายบ้านเท่านั้น ตลอดเส้นทางได้ผ่านสถานที่สำคัญดังนี้

ในอดีตถนนสายนี้เคยเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3114 ปัจจุบันตั้งแต่กม.ที่ 0 - กม.ที่ 1+710 ดูแลโดยเทศบาลนครสมุทรปราการ และตั้งแต่กม.ที่ 1+710 - กม.ที่ 4+120 (จุดสิ้นสุดถนน) ดูแลโดยเทศบาลตำบลบางปู