ถนนท้ายบ้าน (อักษรโรมัน: Thanon Thai Ban) เป็นถนนสายสั้น ๆ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในเขตตำบลปากน้ำและตำบลท้ายบ้าน โดยมีแนวสายทางเริ่มต้นจากวงเวียนหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจุดบรรจบของถนนด่านเก่า ถนนประโคนชัย และถนนสายลวด ตัดลงมาทางทิศใต้ ผ่านสามแยกทางเข้าฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ และสามแยกทางเข้าองค์การสะพานปลา จังหวัดสมุทรปราการ สิ้นสุดถนนที่วงเวียนหาดอมรา บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวม 4.12 กิโลเมตร

ถนนท้ายบ้าน (ในเขตควบคุมเทศบาลตำบลบางปู)
ถนนท้ายบ้าน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว4.120 กิโลเมตร (2.560 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือวงเวียนท้ายบ้าน ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
  • สป.ถ 2-xxxx ถนนจักกะพาก ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • เทศบาลบางปู ซอย 2 ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางทิศใต้วงเวียนหาดอมรา ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนท้ายบ้านเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจรไป-กลับ มีเกาะกลางถนนเฉพาะในเขตตำบลท้ายบ้านเท่านั้น ตลอดเส้นทางได้ผ่านสถานที่สำคัญดังนี้

ในอดีตถนนสายนี้เคยเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3114 ปัจจุบันตั้งแต่กม.ที่ 0 - กม.ที่ 1+710 ดูแลโดยเทศบาลนครสมุทรปราการ และตั้งแต่กม.ที่ 1+710 - กม.ที่ 4+120 (จุดสิ้นสุดถนน) กำหนดให้เป็น ทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ 11-002 ดูแลโดยเทศบาลตำบลบางปู