โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ อักษรย่อ ด.ค. (D.K.) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ บ้านด่านคนคบ หมู่ที่1 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ปัจจุบันมีอายุ 85 ปี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 8 ไร่ 52 ตารางวา อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[1]

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
ละติน: Wadbandankonkob School
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
, ,
30160

ประเทศไทย
พิกัด15°08'57.4"N 102°11'58.0"E
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
คำขวัญเรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม
สถาปนา1938; 86 ปีที่แล้ว (1938)
ผู้อำนวยการนางชญานิศ สมนา
จำนวนนักเรียน273 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
พื้นที่8 ไร่ 52 ตารางวา
สีเขียวและขาว   
เพลงมาร์ชด่านคนคบ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียน

แก้
 • วิสัยทัศน์ ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ เป็นโรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ครูมีการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • ปรัชญา สุโขปัญญา ปฏิลาโภ (การมีปัญญา ย่อมเป็นสุข)

เพลงมาร์ชด่านคนคบ

แก้

โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ เราเคารพชาติศาสน์กษัตริย์ตรา แหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาการศึกษาของเด็กไทย โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ปรัชญาสุโขปัญญาปฏิลาโภ ความหมายว่าความมีปัญญาทำให้เกิดสุขใจ คำขวัญเรียนดีมีวินัยใฝ่ความรู้คู่คุณธรรม สำนึกไทยในใจเลิศล้ำจิตอาสาพัฒนาชาติไทย โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ เมื่อพานภพเราเข้าประจัน ลูกเขียวขาวเราสู้ไม่หวั่น ร่วมฝ่าฟันเพื่อโรงเรียนของเรา โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ

อาคารและสถานที่ต่างๆ

แก้
 • อาคาร 1 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้นประกอบด้วย
  • ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประวัติศาสตร์ ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องการงานอาชีพ ห้องสังคมศึกษา ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้น 2 ห้องพักครูสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา ห้องเก็บของ
 • อาคาร 2 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นประกอบด้วย
  • ชั้น 1 ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องประชุมเล็ก
  • ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการ ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องประชุมใหญ่ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นประกอบด้วย
  • ชั้น 1 ห้องพักครูสายชั้นมัธยมศึกษา1 ห้องพักครูสายชั้นมัธยมศึกษา2 ห้องวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 2 ห้องประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ห้องประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ห้องประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
 • อาคาร 4 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นพื้นที่จัดสรรสำหรับไว้ทำกิจกรรมเอนกประสงค์และกิจกรรมหน้าเสาธง
  • ชั้น 2 ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ห้องประจำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ห้องพักครูสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • อาคารชุตินารา เป็นอาคารนักเรียนสายชั้นก่อนประถมศึกษา
 • อาคารพลศึกษา เป็นอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมีห้องดนตรี ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน
 • โรงอาหาร
 • หอประชุม
 • ห้องน้ำนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาชาย-หญิง
 • ห้องน้ำนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาหญิง
 • ห้องน้ำนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาชาย
 • สนามเด็กเล่น
 • สนามฟุตบอล
 • สนามฟุตซอล
 • สนามตะกร้อ
 • สนามวอลเลย์บอล
 • โรงจอดรถ
 • อาคารเกษตร

เขตพื้นที่บริการ

แก้
 • รายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ
  • หมู่ที่1 บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  • หมู่ที่4 บ้านหัวบึง ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  • หมู่ที่7 บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
  • หมู่ที่10 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 1. "โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ". data.bopp-obec.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-11-22. สืบค้นเมื่อ 2023-11-22.