โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสังกัดของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ วิเชียร ไชยบัง ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
Lamplaimat Pattana School
ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 162 หมู่ 13 บ้านกวางงอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
ข้อมูล
ชื่ออื่นLPMP
ประเภทโรงเรียนเอกชน
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
เขตการศึกษากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
ผู้อำนวยการนายวิเชียร ไชยบัง
เว็บไซต์www.lpmp.org

โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จำนวน 3 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1, ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยตั้งแต่ก่อตั้ง เจมส์ คลาร์ก เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และสิ่งสนับสนุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยจำนวนเงินประมาณ 52.5 ล้านบาท นอกจากนั้น เขายังสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ. 2546–2553 เป็นเงิน 52.5 ล้านบาท

ในปัจจุบัน มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาเป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียน และเปิดทำการเรียนการสอนครบ 11 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1–2, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนนอกกะลา พิมพ์ครั้งที่ 9 บุรีรัมย์ : สำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2553 198 หน้า
  • วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑ (มกราคม ๒๕๕๕) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
  • เจมส์ เบลลันกา (James Bellanca) และ รอน แบรนต์ (Ron Brandt), บรรณาธิการ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn : สำนักพิมพ์ openworld, 2554 400 หน้า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข