หนังสือโยนาห์

(เปลี่ยนทางจาก โยนาห์)

หนังสือโยนาห์ (อังกฤษ: Book of Jonah; ฮีบรู: יונה הנביא Sefer Yonah; ละติน: Prophetia_Ionae; อาหรับ: سفر يونان) เป็นชื่อคัมภีร์ฮีบรู (คัมภีร์ทานัค/พันธสัญญาเดิม) ของประกาศกของอาณาจักรเหนือของอิสราเอลราวแปดร้อยปีก่อนคริสต์ศักราช โยนาห์เป็นบุคคลหลักในหนังสือนี้ เป็นที่รู้จักจากการถูกกลืนลงไปในท้องปลา เรื่องเดียวกันนี้ปรากฏในอัลกุรอานด้วย

ภาพ โยนาห์ผู้เผยพระวจนะ เขียนโดยมีเกลันเจโลบนเพดานซิสตินชาเปล
รูปเคารพของโยนาห์ผู้เผยพระวจนะ ในศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย คริสต์ศตวรรษที่ 18

เรื่องราว

แก้

โยนาห์เป็นบุตรชายของอมิททัยที่ปรากฏในหนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 2[1] เป็นประกาศกผู้มาจากกัธเฮเฟอร์ โยนาห์มีบทบาทในช่วงรัชสมัยของเยโรโบอัมที่ 2 (ราว 786-746 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เมื่อประกาศทำนายว่าเยโรโบอัมจะได้ดินแดนบางส่วนคืน

นอกจากนั้นแล้ว โยนาห์ยังเป็นบุคคลหลักในหนังสือนี้ โยนาห์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าว่า[2]

“จงลุกขึ้นไปยังนิเนเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาเบื้องหน้าเราแล้ว”

แต่แทนที่จะทำตามคำสั่ง โยนาห์วิธีที่จะหนีจาก “การปกป้องของพระเจ้า” โดยการเดินทางไปจาฟฟาและเดินเรือต่อไปยังทาร์ชิส ขนะที่เดินทางไปก็เกิดพายุ เมื่อลูกเรือเห็นว่าเป็นไม่ใช่เป็นพายุธรรมดาก็โทษโยนาห์ว่าเป็นตัวก่อเหตุ โยนาห์ก็ยอมรับผิดและกล่าวว่าถ้าโยนตนออกไปจากเรือได้พายุก็จะหยุด ลูกเรือพยายามนำเรือเข้าฝั่งเท่าใดก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็จำต้องโยนโยนาห์ลงจากเรือ พายุก็หยุดลงแล้วปลาก็กลืนโยนาห์เข้าไป หลังจากที่นอนอยู่ในท้องปลาที่พระเจ้าสร้างขึ้นอยู่สามวันสามคืนแล้วโยนาห์ก็ได้รับการปล่อยตัว ในบทที่สองขณะที่อยู่ในท้องปลาโยนาห์ก็สวดมนต์รู้สำนึกในสิ่งที่ตนกระทำและขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าจึงส่งบัญชาให้ปลาขย้อนโยนาห์ออกจากท้อง[3]

จากนั้นพระเจ้าก็ทรงสั่งให้โยนาห์เดินทางไปยังนีนะเวห์เพื่อไปบอกคำพยากรณ์แก่ชาวเมือง ครั้งนี้โยนาห์ปฏิบัติตามพระประสงค์ และเดินเข้าไปในเมืองขณะเดียวกับที่ประกาศว่า “นิเนเวห์จะเสียเมืองในสี่สิบวัน” ชาวเมืองนิเนเวห์เชื่อคำพยากรณ์และเริ่มทำการประกาศอดอาหาร พระมหากษัตริย์แห่งนิเนเวห์ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นผ้ากระสอบและนั่งบนขี้เถ้า ทรงออกพระราชประกาศให้ประชาชนอดอาหาร, สวดมนต์ และ สำนึกบาป พระเจ้าทรงรับฟังและทรงปล่อยให้นิเนเวห์รอดตัวไปจากการเสียเมือง[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "พระธรรมพงศ์กษัตริย์ฉบับที่สอง - วิกิซอร์ซ". th.wikisource.org.
  2. โยนาห์ 1 | THSV11 พระคัมภีร์ | YouVersion.
  3. โยนาห์ 2 | THSV11 พระคัมภีร์ | YouVersion.
  4. โยนาห์ 3 | THSV11 พระคัมภีร์ | YouVersion.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้