โพสต์พังก์ริไววัล

(เปลี่ยนทางจาก โพสต์-พังก์ รีไววอล)

โพสต์พังก์ริไววัล (อังกฤษ: post-punk revival) เป็นแนวดนตรีออลเทอร์นาทิฟร็อกแนวหนึ่ง เริ่มต้นในคริสต์ทศวรรษ 2000 โดยสานต่อแนวทางของดนตรีโพสต์-พังก์จากปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 โดยนำเอกลักษณ์ของแนวนี้มาผสมกับแนวทดลองอื่น แต่ยังรักษารูปแบบจากคริสต์ทศวรรษ 1970 เอาไว้ แนวนี้เริ่มต้นจากทั้งสหรัฐอเมริกา (เช่น เดอะสโตรกส์) และอังกฤษ (เช่น อาร์กติกมังกีส์)