ระบบโพรงสมอง

(เปลี่ยนทางจาก โพรงสมองที่สี่)

ระบบโพรงสมองคือกลุ่มของช่องว่างในสมอง ภายในมีน้ำหล่อสมองไขสันหลัง ช่องว่างเหล่านี้เชื่อมต่อกับท่อกลางของไขสันหลัง

Brain: Cerebral ventricles
Scheme showing relations of the ventricles to the surface of the brain.
Drawing of a cast of the ventricular cavities, viewed from above.
NeuroNames ancil-192
MeSH Cerebral+Ventricles

ส่วนประกอบ แก้

ระบบโพรงสมองประกอบด้วยโพรงสมอง 4 อัน ได้แก่

โพรงสมองเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยช่องเปิดหลายตำแหน่ง อย่างไรก็ดีช่องเปิดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เฉพาะสองอันแรกเท่านั้นที่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมอง

ชื่อ เชื่อมจาก ไปยัง
ช่องเปิดระหว่างโพรงสมองซ้ายและขวา (ช่องเปิดของมอนโร) โพรงสมองข้าง (ทั้งสองข้าง) โพรงสมองที่สาม
ซีรีบรัล อะควีดัคท์ (ช่องเปิดของซิลเวียส) โพรงสมองที่สาม โพรงสมองที่สี่
Median aperture (Magendie) fourth ventricle subarachnoid space/cisterna magna
right and left Lateral aperture (Luschka) fourth ventricle subarachnoid space/cistern of great cerebral vein