ท่อน้ำสมอง

(เปลี่ยนทางจาก Cerebral aqueduct)

ท่อน้ำสมอง หรือ ท่อมีเซนเซฟาลิก (อังกฤษ: cerebral aqueduct, mesencephalic duct, aqueductus mesencephali, หรือ aqueduct of Sylvius) เป็นท่อที่บรรจุน้ำหล่อสมองไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) อยู่ภายในสมองส่วนกลาง เชื่อมต่อระหว่างโพรงสมองที่สามในไดเอนเซฟาลอนกับโพรงสมองที่สี่ซึ่งอยู่ระหว่างพอนส์และซีรีเบลลัม

ท่อน้ำสมอง
(Cerebral aqueduct หรือ Mesencephalic duct)
Cn3nucleus.png
ภาพตัดแนวขวางของสมองผ่านซุพีเรียร์ คอลลิคูลัส แสดงเส้นทางของเส้นประสาทกล้ามเนื้อตาหรือเส้นประสาทสมองเส้นที่ 3
ละติน aqueductus mesencephali (cerebri)
Gray's subject #188 806
NeuroNames hier-500
MeSH Cerebral+Aqueduct

พยาธิวิทยาแก้ไข

การอุดตันของท่อน้ำสมองทำให้เกิดภาวะโพรงสมองคั่งน้ำหรือภาวะหัวบาตรในเด็ก (hydrocephalus)

ภาพอื่นๆแก้ไข