โทโยตะ
(豊田市)
เขตการปกครองพิเศษ - เมืองศูนย์กลาง
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นโทโยตะ
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นโทโยตะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Toyota City
จังหวัด ไอจิ
ภูมิภาค ชูบุ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 918.47 ตร.กม.
ประชากร 423,960 คน (1 มีนาคม พ.ศ. 2553)
ความหนาแน่น 462 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ โทโยตะ
ตราสัญลักษณ์ของโทโยตะ


เว็บไซต์ โทโยตะ
ที่ว่าการเมืองโทโยตะ

โทโยตะ (ญี่ปุ่น: 豊田市 โรมาจิToyotashi ทับศัพท์คนไทยนิยมเรียกว่า โตโยต้า) เป็นชื่อเมืองในเขตมิกาวะในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนาโงยะและเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้า

ในปี 2549 ตามสัมมโนมีประชากร 414,840 คน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข