สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โดม (แก้ความกำกวม)

โดม (อังกฤษ: dome) คือส่วนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะครึ่งทรงกลมหรือใกล้เคียง โดมจะมีลักษณะผิวโค้งและมีฐานเป็นรูปวงกลม โดมสามารถสร้างได้โดยใช้คอนกรีตหรืออิฐ แรงภายในที่กระทำกับโครงสร้างของจะมีลักษณะเป็นแรงอัดในส่วนบนและ แรงดึงในส่วนล่างของโดม

ภาพตัดขวางทางสถาปัตยกรรมแสดงโดมสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ของฮาเกียโซเฟียในตุรกี

ลักษณะแก้ไข

โดมหัวหอม เป็นโดมที่มีลักษณะเป็นมากกว่าครึ่งทรงกลม พบได้ตามลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย ตุรกี และอินเดีย โบสถ์เซนต์เบซิลในมอสโกประเทศรัสเซีย และทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย เป็นเอกลักษณะ ส่วนใหญ่จะมีตกแต่งตามวัฒนธรรมและสิ่งที่มีในท้องถื่น

ดูเพิ่มแก้ไข