โซนาตา (อิตาลี: Sonata ; ละติน: Sonare) เป็นประเภทของคีตนิพนธ์หรือบทเพลงที่ใช้สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี เช่น Piano sonata ก็คือบทเพลงที่ใช้สำหรับเดี่ยวเปียโน หรือ Violin Sonata ก็เป็นบทเพลงที่ใช้สำหรับเดี่ยวไวโอลิน อนึ่ง เพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่เปียโนมักจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบ (Accompaniment) ซึ่งมักจะเป็นเปียโน

โซนาตา เป็นภาษาอิตาลีและมาจากคำละตินว่า "โซนาเร" (Sonare) ที่หมายความว่าเสียง (Sound) ในความหมายว่าบรรเลง เพลงประเภทโซนาตามักประกอบด้วย 3 หรือ 4 ท่อน ท่อนแรกมักอยู่ในอัตราเร็ว ท่อนที่ 2 อยู่ในอัตราช้า ท่อนที่ 3 มักอยู่ในบรรยากาศที่ร่าเริง

ตัวอย่างเพลง

แก้
ตัวอย่างเพลง Piano Sonata
 • Moonlight Sonata - Beethoven
 • Appassionata Sonata - Beethoven
 • Pathetique Sonata - Beethoven
 • Sonata in B-flat (Posthumous) - Schubert
 • Sonata in B minor - Liszt
 • Turkish March - Mozart
 • Sunrise Sonata - Haydn
ตัวอย่างเพลง Violin Sonata
 • Sonata in C major, K.296 - Mozart
 • Sonata in E major, K.304 - Mozart
 • Sonata in F major, K.377 - Mozart
 • Sonata in B-flat major, K.454 - Mozart
 • Kreutzer Sonata - Beethoven
 • Spring Sonata - Beethoven