โจจุน (เกาหลี: 조준 ; 1889 – พฤศจิกายน 1948) ขุนนางในช่วงปลาย ราชวงศ์โครยอ ถึงต้น ราชวงศ์โชซ็อน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็น ย็องอีจ็อง หรืออัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์โชซ็อนในช่วง พ.ศ. 1946 – 1948

โจจุน
조준
เกิดพ.ศ. 1889
 โครยอ
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 1948
 โชซ็อน

โจจุน สอบผ่าน ควากอ หรือจอหงวนแบบเกาหลีและเข้ารับราชการใน พ.ศ. 1914 ขณะอายุได้ 25 ปีตรงกับปีที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงปลายรัชสมัย พระเจ้าคงมิน กระทั่งถึงช่วง พ.ศ. 1935 โจจุนได้ร่วมมือกับ ช็อง โด-จ็อน ในการโค่นราชบัลลังก์ พระเจ้าคงยาง และตั้ง ลีซองกเย แม่ทัพใหญ่แห่งโครยอขึ้นเป็นพระเจ้าแทโจพร้อมกับสถาปนาราชวงศ์โชซ็อน

กระทั่ง พ.ศ. 1946 พระเจ้าแทจง พระราชาลำดับที่ 3 แห่งราชวงศ์โชซ็อนได้แต่งตั้งให้โจจุนเป็นอัครมหาเสนาบดีแต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปีก็ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 1948

ดูเพิ่มแก้ไข