โคะโนะเอะ โคะเระโกะ

โคะโนะเอะ โคะเระโกะ (ญี่ปุ่น: 近衛維子โรมาจิKonoe Koreko ; 26 มกราคม 2303 – 6 พฤศจิกายน 2326) พระสนมในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นพระสนมใน จักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 118 และเป็นพระมารดาใน เจ้าหญิงโยะชิโกะ จักรพรรดินี (ชูงู) ใน จักรพรรดิโคกากุ จักรพรรดิองค์ที่ 119

โคะโนะเอะ โคะเระโกะ
พระพันปีหลวง15 เดือน 3 (พ.ศ. 2324)

พระราชสมภพ26 มกราคม พ.ศ. 2303
สวรรคต6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2326
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-โมะโมะโซะโนะ
พระราชบุตรเจ้าหญิงโยะชิโกะ

กระทั่ง ค.ศ. 1781 จักรพรรดิโคกากุได้สถาปนาขึ้นเป็น พระพันปีหลวง