แฮร์มัน สเน็ลเลิน

แฮร์มัน สเน็ลเลิน (ดัตช์: Herman Snellen; 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 183418 มกราคม ค.ศ. 1908) เป็นจักษุแพทย์ชาวดัตช์ เกิดที่เมืองไซสต์ เข้าเรียนด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยยูเทรกต์ หลังเรียนจบสเน็ลเลินทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อผู้ป่วยโรคตา (Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders) ในปี ค.ศ. 1862 เขาแนะนำแผนภูมิสเน็ลเลิน (Snellen chart)[1] ซึ่งเป็นแผนภูมิวัดสายตาที่ต่อมาใช้กันอย่างแพร่หลาย[2] ในปี ค.ศ. 1877 สเน็ลเลินดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านจักษุวิทยาที่มหาวิทยาลัยยูเทรกต์ เขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาต่าง ๆ เช่น สายตาเอียง ต้อหิน รวมถึงแนะนำการใช้แว่นตาและศัลยกรรมทางสายตา[3]

แฮร์มัน สเน็ลเลิน
เกิด19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1834(1834-02-19)
ไซสต์ เนเธอร์แลนด์
เสียชีวิต18 มกราคม ค.ศ. 1908 (73 ปี)
ยูเทรกต์ เนเธอร์แลนด์
สัญชาติดัตช์
สาขาจักษุวิทยา
งานที่เป็นที่รู้จักแผนภูมิสเน็ลเลิน
แผนภูมิสเน็ลเลิน

ในปี ค.ศ. 1884 สเน็ลเลินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อผู้ป่วยโรคตาต่อจากฟรันซิสกึส โดนเดิร์ส (Franciscus Donders) อาจารย์ของเขา[4] เขาดำรงตำแหน่งนี้จนถึงปี ค.ศ. 1903 สเน็ลเลินเสียชีวิตที่เมืองยูเทรกต์ในปี ค.ศ. 1908

อ้างอิงแก้ไข

  1. User Interfaces for Wearable Computers: Development and Evaluation by Hendrik Witt
  2. Watt, Wendy Strouse. "How Visual Acuity Is Measured", Macular Degeneration Support, October 2003. Accessed July 6, 2010.
  3. Herman Snellen, Whonamedit.com. Accessed July 6, 2010.
  4. Herman Snellen - Museum of Vision