พล็อยดี

(เปลี่ยนทางจาก แฮพลอยด์)

พล็อยดี (อังกฤษ: ploidy) หมายถึงจำนวนชุดของโครโมโซมในเซลล์

เซลล์ดิพลอยด์มีโครโมโซม 2 ชุด ซึ่งเป็นโฮโมโลกัสกัน

เซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์มีโครโมโซมชุดสมบูรณ์หนึ่งชุด อยู่ในเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ ซึ่งได้รับโครโมโซมแต่ละชุดมาจากพ่อหรือแม่ จึงมีจำนวนโครโมโซมเป็น แฮพลอยด์ (haploid: n) เซลล์สืบพันธุ์นี้จะมาผสมกันได้เป็นเซลล์โซมาติกซึ่งมีจำนวนชุดโครโมโซมมากขึ้นเป็นสองเท่า เรียกว่า ดิพลอยด์ (diploid: 2n)