เซลล์สืบพันธุ์

เซลล์สืบพันธุ์ (อังกฤษ: gamete)เป็นสิ่งสุดท้ายจากการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ (gametogenesis) ในสิ่งมีชีวิตที่ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ เซล์จะรวมเข้ากับเซลล์สืบพันธุ์อื่นในการปฏิสนธิ จากนั้นไซโกตจึงเจริญเป็นเอ็มบริโอ (embryo) หรือตัวอ่อนของทารกนั้น แกมีตในเพศผู้เรียกว่า สเปิร์ม (sperm) ส่วนเซลล์ในเพศเมียเรียกว่า รังไข่ (ovary)เป็นที่เติบโตของเด็กในครรภ์