แฮกเกอร์สเปซ (hackerspace) หรือ แฮกสเปซ (hackspace) (จากคำว่า "แฮกเกอร์" และ "สเปซ") คือพื้นที่ทางกายภาพที่คนที่มีความสนใจร่วมกัน โดยมากเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะดิจิทัล หรือ ศิลปะอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพบปะกัน เข้าสังคม และทำงานร่วมกัน แฮกเกอร์สเปซนั้นเหมือนเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องทำงาน โรงช่าง หรือ ห้องศิลปะ ของชุมชน ที่เปิดให้คนจากหลากหลายภูมิหลัง ได้สามารถเจอกัน และแบ่งปันความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน

รายได้หลักของแฮกเกอร์สเปซมาจากค่าธรรมเนียมสมาชิก แฮกเกอร์สเปซบางที่ยังรับการสนับสนุนจากภายนอกด้วย

กิจกรรม แก้

กิจกรรมโดยทั่วไปในแฮกเกอร์สเปซนั้นรวมถึง:

  • การเรียนและแบ่งปันความรู้
  • การนำเสนอและบรรยาย
  • กิจกรรมทางสังคม รวมถึงเกมและงานสังสรรค์ ปาร์ตี้
  • งานของโครงการส่วนบุคคลหรือโครงการกลุ่ม

แฮกเกอร์สเปซเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ เช่น ห้อง อาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายภายใน อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพวิดีโอ เครื่องเกม อุปกรณ์ช่าง และอุปกรณ์อื่น ๆ

กิจกรรมที่สามารถทำได้นั้นถูกจำกัดโดยเครื่องมือที่มีในแต่ละแฮกเกอร์สเปซ ด้วยจำนวนสมาชิกและความสามารถในการจัดหาเครื่องมือของแฮกเกอร์สเปซที่เติบโดขึ้นทั่วโลก ความสามารถของแฮกเกอร์สเปซก็เติบโตขึ้นไปด้วย:

  • งานโครงการ DIY เล็ก ๆ
  • พัฒนาโครงการโอเพนซอร์สฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แล้วหรือโครงการใหม่
  • งานประดิษฐ์ส่วนตัวหรืองานกลุ่ม
  • งานโครงการศิลปะ เช่น จลนศิลป์ หรือ ศิลปะเชิงความเคลื่อนไหว (kinetic art)
  • การพัฒนาเกมและแอนิเมชัน

ตัวอย่างแฮกเกอร์สเปซ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้