แอมปรีนาเวียร์(Amprenavir)

แอมปรีนาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.262.589
สารานุกรมเภสัชกรรม