ลำดับหน่วยอนุกรมที่เป็นตัวหนาจะแสดงในกล่องจำแนกพันธุ์อัตโนมัติ
เนื่องจากเป็นลำดับหลักหรือตั้ง always_display=yes

ตารางจำแนกพันธุ์
โดเมน: ยูแคริโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ยูนิคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอบาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โอพิสโธคอนตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: โฮโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไม่ได้จัดลำดับ: ไฟโลซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักร: สัตว์  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อาณาจักรย่อย: ยูเมทาซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ParaHoxozoa  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไบลาทีเรีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เนโฟรซัว  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมใหญ่: ดิวเทอโรสโทเมีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: โอลแฟกทรีส  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมย่อย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ไฟลัมฐาน: เนโธสโทมาเทอ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูเนโธสโทมาเทอ  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เทโลสโทไม  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ยูเทโลสโทไม  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ปลาที่มีครีบเป็นพู่  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: ไรพิดิสเทีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เททราโพโดมอร์ฟา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Eotetrapodiformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Elpistostegalia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: สเทอโกเซอฟาเลีย  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้นใหญ่: เทเทรอโพดา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: เรปทิลิโอมอร์ฟา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: แอมนิโอตา  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: สัตว์เลื้อยคลาน  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ชั้น: สัตว์เลื้อยคลาน  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Eureptilia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Romeriida  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Diapsida  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Neodiapsida  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: กิ้งก่า  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Archosauromorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Crocopoda  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Archosauriformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Eucrocopoda  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Archosauria  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Pseudosuchia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Suchia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Paracrocodylomorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Loricata  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับใหญ่: Crocodylomorpha  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Crocodyliformes  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Mesoeucrocodylia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Metasuchia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
เคลด: Neosuchia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
อันดับย่อย: Tethysuchia  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
วงศ์: Pholidosauridae  [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]

ขณะนี้วิกิพีเดียยังไม่มีบทความเกี่ยวกับ Pholidosauridae คุณสามารถช่วยเหลือได้โดยการสร้างบทความใหม่ หน้าที่คุณกำลังดูอยู่นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ Pholidosauridae ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงมาอยู่ที่นี่? เริ่มได้ที่ โครงการวิกิอนุกรมวิธาน (อังกฤษ)

อนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: Tethysuchia [อนุกรมวิธาน; แก้ไข; หน้าต้น]
ลำดับ: familia (แสดงผลเป็น วงศ์)
ลิงก์: Pholidosauridae
สูญพันธุ์: yes
แสดงผลเสมอ: ใช่ (ลำดับหลัก)
รายการอ้างอิงในอนุกรมวิธาน:
รายการอ้างอิงของอนุกรมวิธานลำดับสูงกว่า: