แม่แบบ:กล่องข้อมูล ศิลปิน

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox artist)
กล่องข้อมูล ศิลปิน
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{Infobox artist}} may be used in an article about a person who is an artist.

การใช้งานแก้ไข

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article.

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}
|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ชื่อจริง{{{native_name}}}
เกิด{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
เสียชีวิต{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
สุสาน{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
สัญชาติ{{{nationality}}}
การศึกษาสูงสุด{{{education}}}
ศิษย์เก่า{{{alma_mater}}}
มีชื่อเสียงจาก{{{known_for}}}
ผลงานเด่น
{{{notable_works}}}
แบบแผนการกล่าวถึง{{{style}}}
บ้านเดิม{{{home_town}}}
ขบวนการ
{{{movement}}}
คู่สมรส{{{spouse}}}
คู่รัก{{{partner}}}
บิดามารดา{{{parents}}}
ญาติ{{{relatives}}}
ครอบครัว{{{family}}}
รางวัล{{{awards}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
Elected{{{elected}}}
Patron(s){{{patrons}}}
Memorial(s){{{memorials}}}
{{{module}}}


{{กล่องข้อมูล ศิลปิน
| honorific_prefix = 
| name       = <!-- include middle initial, if not specified in birth_name -->
| honorific_suffix = 
| image      = <!-- use the image's pagename; do not include the "File:" or "Image:" prefix, and do not use brackets-->
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| birth_name    = <!-- only use if different from name -->
| birth_date    = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} for living artists, {{Birth date|YYYY|MM|DD}} for dead. For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. Treat such cases as if only the year is known, so use {{birth year and age|YYYY}} or a similar option. -->
| birth_place   = 
| baptised     = <!-- will not display if birth_date is entered -->
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} --> 
| death_place   = 
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline}} -->
| nationality   = 
| education    = 
| alma_mater    = 
| known_for    = 
| notable_works  = 
| style      = 
| home_town    = 
| movement     = 
| spouse      = 
| partner     = 
| parents     = 
| father      = 
| mother      = 
| relatives    = 
| family      = 
| awards      = <!-- {{awd|award|year|title|role|name}} (optional) -->
| elected     = 
| patrons     = 
| memorials    = 
| website     = <!-- {{URL|Example.com}} -->
| module      = 
}}

พารามิเตอร์แก้ไข

Parameter Description
honorific_prefix Displayed on the line above the person's name (title, e.g. "Sir", "Lord")
name Commonly-known name of person (defaults to article name, without disambiguation)
honorific_suffix Displayed on the line below the person's name (initials like "OBE", "FRSA")
image * A picture of or including the person. Use file name only, without the brackets and File: or Image: prefix (abc.jpg, xyz.png, etc.)
image_size * Size to display image: 200px (set width), x300px (set height), or 200x300px (max width & max height). This defaults to frameless (default is 220px, but logged in users can change this by clicking on "my preferences" and adjusting thumbnail size) if empty or omitted. This parameter should not normally need to be set.
alt * Alternative text for image, for visually impaired readers (see WP:ALT)
caption * Caption to accompany image. If a (portrait) photograph of the person, try to include date of photo and photographer's name.
native_name Name in the person's native language. If more than one, separate using {{plainlist}}.
native_name_lang ISO 639-1 two-letter code for person's native language (e.g. "fr" for French). If more than one, use {{lang}} in |native_name= instead.
birth_name Name at birth, if different from name
birth_date Date of birth. If the person is living, use {{Birth date and age}}, {{Birth-date and age}}, or {{Birth year and age}}. If deceased, use {{Birth date}} or {{Birth-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Birth date and age|1950|8|26}} if born August 26, 1950
Example: {{Birth date and age|df=yes|1950|8|26}} to display birth date as 26 August 1950
birth_place Place of birth (town/city, state/province, country)
death_date Date of death. If the date of birth is known, use {{Death date and age}}, {{Death-date and age}}, or {{Death year and age}}. Otherwise, use {{Death date}} or {{Death-date}}. Use plain text for partial dates.
Example: {{Death date and age|1993|2|24|1950|8|26}} if died February 24, 1993 and born August 26, 1950
Example: {{Death date and age|df=yes|1993|2|24|1941|4|12}} to display death date as 24 February 1993
death_place Place of death (town/city, state/province, country)
death_cause Cause of death. Should be clearly defined and sourced, and should only be included when the cause of death has significance for the subject's notability, e.g. James Dean, John Lennon.
resting_place Place of burial, ash-scattering, etc.
resting_place_coordinates Precise coordinates for place of burial, ash-scattering etc. Use {{coord}} template.
nationality Nationality of the person. Do not use a flag template.
education Where or with whom the artist trained
alma_mater The linked name of attended higher education institution(s). See Alma mater
known_for Main fields in which the artist works (i.e. photography, painting, sculpture, drawing, ceramics, graphic design)
notable_works Famous/significant/representative works. Works with their own articles should take priority (please limit to 5 at most)
style Artistic style which the artist employs
movement Artistic movement or school with which artist is associated.
spouse Name of spouse, if notable
partner Name of unmarried domestic partner, if notable
awards Any awards the artist has won. Consider using the template: {{awd|award|year|title|role|name}}
elected Bodies to which the artist has been elected member
patrons Patrons of the artist
memorials Monuments, plaques, entities named after the subject, etc.
website Official website only. Unofficial websites should be placed under ==External links== in the body of the article. Use {{URL}} as in {{URL|Example.com}}. Do not include the www. part unless the server requires it. Use camel case capitalization to make multiword domain names easier to read.
module Used for embedding other templates into this infobox (see below for more details).

* Only used if the {{{image}}} parameter used.

Embedding other templates via module parameterแก้ไข

The module parameter is used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules and Category:Biographical templates usable as a module).

{{กล่องข้อมูล ศิลปิน
| name = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox football biography | embed = yes
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

ตัวอย่างแก้ไข

Salvador Dalí
Salvador Dalí 1939.jpg
Dalí in 1939 (photo by Carl Van Vechten)
เกิดSalvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
11 พฤษภาคม ค.ศ. 1904(1904-05-11)
Figueres, Catalonia, Spain
เสียชีวิต23 มกราคม ค.ศ. 1989 (84 ปี)
Figueres, Catalonia, Spain
สุสานCrypt at Dalí Theatre and Museum, Figueres, Spain
สัญชาติSpanish
การศึกษาสูงสุดSan Fernando School of Fine Arts, Madrid, Spain
มีชื่อเสียงจากPainting, drawing, photography, sculpture, writing, film
ผลงานเด่น
ขบวนการ
Cubism, Dada, Surrealism
คู่สมรสGala Dalí (Elena Ivanovna Diakonova)
{{กล่องข้อมูล ศิลปิน
| name       = Salvador Dalí
| image      = Salvador Dalí 1939.jpg
| caption     = Dalí in 1939 (photo by [[Carl Van Vechten]])
| birth_name    = Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech
| birth_date    = {{birth date|1904|5|11}}
| birth_place   = [[Figueres]], [[Catalonia]], Spain
| death_date    = {{death date and age|1989|01|23|1904|05|11}}
| death_place   = Figueres, Catalonia, Spain
| resting_place  = Crypt at [[Dalí Theatre and Museum]], Figueres, Spain
| nationality   = Spanish
| education    = [[Real Academia de Bellas Artes de San Fernando|San Fernando School of Fine Arts]], [[Madrid]], Spain
| known_for    = Painting, drawing, photography, sculpture, writing, film
| notable_works  = {{unbulleted list
 | ''[[The Persistence of Memory]]'' (1931)
 | ''[[Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil War)]]'' (1936)
 | ''[[Swans Reflecting Elephants]]'' (1937)
 | ''[[Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening]]'' (1944)
 | ''[[The Temptation of St. Anthony (Dalí)|The Temptation of St. Anthony]]'' (1946)
 }}
| movement     = [[Cubism]], [[Dada]], [[Surrealism]]
| spouse      = [[Gala Dalí]] (Elena Ivanovna Diakonova)
}}

หมวดหมู่การติดตามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ข้อมูลแม่แบบแก้ไข